Argumentasjon

Ulike modaliteter (eller tegntyper) har ulike fordeler, eller affordances, som det ofte kalles i engelsk multimodalitetsteori.

Logisk argumentasjon er noe som hører språket til. Enkle argumenter kan fremføres muntlig, men om argumentasjonrekken blir lang, er det ofte fordel å skrive den ned. Da kan leseren ta seg god tid, og hoppe frem og tilbake i teksten for å følge tankrekken (se også Web-medier, s. 27).

Walter S. Ong argumenterer (!) i Orality and Literacy (New York: Routledge, 1982) for at skrift er helt forskjellig fra muntlig tradisjon. Der muntlige overleveringer er avhengig av formler, konsise formuleringer, rytme og oppramsing, tillater skriften lange analyser. Han hevder at Platons filosofi, Ciceros retorikk og store religioner som kristendom, islam og buddhisme var helt avhengige av skrift og muligheten til å «skanne bakover»(s. 101 ff.).


One Response

  1. Quiz
    Quiz 31/10/2013 at 10:46 am |

    […] Argumenterer man best i skrift eller video? […]


Leave a Reply