Web sett fra medievitenskapen

9788215013794_Fagerjord-1

Web-medier kom første gang ut i 2006, og andre utgave i 2008. Den er en lettlest og grei introduksjon til web fra en medievitenskapelig synsvinkel, og den er brukt på pensum på mange universiteter og høgskoler i Norge og Danmark.

Boka er skrevet av Anders Fagerjord, og kan bestilles fra Universitetsforlaget.

På dette nettstedet kan du finne nye artikler om web-medier. Mye har skjedd på nettet siden 2008, og disse artiklene er ment som et oppdatert tillegg til boka.


Leave a Reply