Lenker

Lenketyper

Jeg deler lenker på nettsider inn i tre typer: Navigasjonslenker, slike som gjerne står øverst eller langs kanten, og som hjelper leseren å finne fram i et nettsted Relasjonslenker, som gjerne står midt i teksten, som viser at du kan lese mer om dette emnet på en anne side Presentasjonslenker, som bare tar leseren videre Read the full article…