Multimedia

Dual Coding Theory

Dual Coding Theory

Dual Coding Theory er Alan Paivios teori om hvordan vi oppfatter og tolker verden. Paivio mener alt vi ser og hører tolkes av to ulike instanser, en språklig og en ikke-språklig. Teorien har blitt testet i mange eksperimenter, og siden den består prøvene, vil de fleste psykologer nå mene at den er riktig. Et viktig Read the full article…


Argumentasjon

Ulike modaliteter (eller tegntyper) har ulike fordeler, eller affordances, som det ofte kalles i engelsk multimodalitetsteori. Logisk argumentasjon er noe som hører språket til. Enkle argumenter kan fremføres muntlig, men om argumentasjonrekken blir lang, er det ofte fordel å skrive den ned. Da kan leseren ta seg god tid, og hoppe frem og tilbake i Read the full article…