Dual Coding Theory

Dual Coding Theory er Alan Paivios teori om hvordan vi oppfatter og tolker verden. Paivio mener alt vi ser og hører tolkes av to ulike instanser, en språklig og en ikke-språklig. Teorien har blitt testet i mange eksperimenter, og siden den består prøvene, vil de fleste psykologer nå mene at den er riktig.

dualcoding.014

Et viktig poeng er at arbeidskapasiteten til disse instansene er begrenset. Vi kan ikke tolke språk fra mange ulike kilder samtidig. Hvis noen snakker til deg samtidig som du leser, får du ikke med deg begge deler. Det går rett og slett ikke. Det samme skjer om du sjekker Facebook på forelesning.

Tar man teorien på alvor forstår man at det er liten vits i å vise lysbilder (PowerPoint, f.eks.) med masse skrift samtidig som man snakker. De to språklige budskapene vil forstyrre hverandre hos publikum, som må velge mellom å lese og lytte.

Kilde: Paivio, Alan (1971). Imagery and verbal processes. New York: Holt, Rinehart, and Winston.


One Response

  1. Quiz
    Quiz 31/10/2013 at 11:47 am |

    […] Hva er «Dual coding theory»? […]


Leave a Reply