Hvordan skrive på nettet

De beste sidene er de som er så nyttige at leserne vil komme tilbake til dem.

 

En slik side er:

  • Et svar på et spørsmål man vil skrive inn i Google
  • Kortfattet
  • Fullstendig: alt de trenger å vite står der
  • Oppdatert: de kan alltid stole på den
  • Lett å lese
  • Lenker videre til sider hvor de kan lese mer

 

Hvordan finner folk nettsider? De:

  • søker i Google
  • Får en lenke fra venner på Twitter eller Facebook eller i e-post

I alle tilfellene er siden så nyttig (eller underholdende, tankevekkende, eller dekker et annet behov) at noen har anbefalt den. (Google rangerer sider etter hvor mange som har lenket til hver side og andre indikasjoner på hvor nyttige de er.)

 

Du må altså vite eller gjette hva leserne synes er nyttig. Du må kunne sette deg i lesernes sted og se verden med deres øyne. Hvordan? Du kan komme langt med god empati og god fantasi, men det beste er å snakke med dem og observere dem. Du kan observere dem når de leter etter og finner gode sider, og du kan observere hva de har gjort ved å studere loggen fra nettjeneren din.


Leave a Reply