Lenketyper

Jeg deler lenker på nettsider inn i tre typer:

  1. Navigasjonslenker, slike som gjerne står øverst eller langs kanten, og som hjelper leseren å finne fram i et nettsted
  2. Relasjonslenker, som gjerne står midt i teksten, som viser at du kan lese mer om dette emnet på en anne side
  3. Presentasjonslenker, som bare tar leseren videre i det hun/han ser akkurat nå. Som «Neste side» eller «spill video»

Les mer i Web-medier s. 79–86.

 


One Response

  1. Quiz
    Quiz 31/10/2013 at 9:58 am |

    […] tre lenketyper […]


Leave a Reply