Quiz

 Disse oppgavene ble laget for studenter som hørte forelesningen min om web-medier på NTNU tirsdag 29. oktober 2013. Følg lenker for å finne svarene — men forsøk først å svare selv! Hva er en «nettsky»? Hva er forskjellen på SEO og NFO? Kan du to andre termer som betyr omtrent det samme som «sosiale medier»? Read the full article…


Hva er sosiale medier?

Sosiale medier  er et begrep det er litt vanskelig å få skikkelig tak på. De fleste definerer det ved å gi eksempler, og Facebook og Twitter er de vanligste eksemplene. Jeg tror begrepet er kommet til ved å kombinere medium i betydningen massemedium og sosial som en betegnelse på at vanlige mennesker (ikke profesjonelle) kan kommunisere. Oxford Read the full article…