Personlige medier

Før «sosiale medier» ble et vanlig begrep brukte vi andre ord for å beskrive omtrent det samme. Et vanlig ord var «Web 2.0» (se Web-medier, s. 147–50) , som nå er blitt mindre vanlig. Et annet ord var nettsamfunn (se Web-medier, s. 111-12 og 170-72), som også er lite brukt i dag.

Selv har jeg stor sans for begrepet personlige medier, som Terje Rasmussen lanserte tidlig på 2000-tallet som et teoretisk begrep. Det fanger opp mye av bruken av «sosiale medier», og viser til en lang historie av dagbøker og brev fra tidligere tider.

Les mer:


One Response

  1. Quiz
    Quiz 31/10/2013 at 10:13 am |

    […] du to andre termer som betyr omtrent det samme som «sosiale […]


Leave a Reply